TH / EN

ผลิตภัณฑ์ PTFE

พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)  หรือเทฟล่อน เป็นสารประกอบคาร์บอนและฟลูออรีน ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาผลิตเป็นปะเก็นและวาล์วซีท  ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนต่อสารเคมีรุนแรงได้เกือบทุกชนิด ทำให้ PTFE มีความเหมาะสมกับหน้างานที่มีสารเคมีรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง  ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามี PTFE หลากหลายประเภทไว้คอยบริการ อาทิ แบบแผ่น, แบบตัดตามแบบ, แบบ joint sealant, แบบหลอดหรือแบบแท่ง  รวมถึงสามารถผลิตเป็นวาล์วซีทรูปแบบต่างๆ

ปะเก็นแผ่น Virgin PTFE

ที่มาสเตอร์แพ็ค เราจะใช้แผ่น PTFE แบบไม่มีสารประกอบเจือปน (virgin PTFE) ความหนาต่างๆ มาผลิตเป็นปะเก็น virgin  PTFE   ด้วยคุณสมบัติของ virgin  PTFE ที่สามารถใช้ได้ถึงช่วงอุณหภูมิสูงถึง  260°C  สามารถทนต่อสารเคมีรุนแรงได้เกือบทุกชนิด รวมถึงความลื่นที่ไม่ติดหน้าแปลนหลังผ่านการใช้งาน ทำให้ปะเก็นแผ่น virgin PTFE ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการอุตสาหกรรม

PTFE Joint Sealant

Joint Sealant  เป็นทางเลือกลำดับแรกๆในการซีลหน้าแปลนเหล็กที่มีขนาดใหญ่ หรือหน้าแปลนที่ไม่ได้เป็นวงกลม รวมถึงหน้าแปลนที่มีผิวหน้าสัมผัสไม่เรียบและชำรุดเสียหาย  เมื่อเริ่มใช้งาน  Joint Sealant   จะค่อยๆยุบตัวและเติมเต็มช่องว่างต่างๆเพื่อให้เกิดการซีล

Joint Sealant  เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีประเภท  MRO (Maintenance, Repair and Operations) เพราะมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่ดึงเทปกาวที่อยู่ด้านหลังและติดกับพื้นผิวที่ต้องการ

PTFE แบบแท่งและแบบหลอด

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ PTFE ทำให้ PTFE ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกอุตสาหกรรม ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามี  PTFE แบบหลอดและแบบแท่งหลากหลายขนาด หลากหลายประเภท  ตามความเหมาะสมในแต่ละหน้างาน อาทิ  virgin PTFE, 25% glass filled PTFE, carbon graphite filled PTFE เป็นต้น