TH / EN

ปะเก็นโลหะแบบลอน

ที่มาสเตอร์แพ็ค ปะเก็นโลหะแบบลอนสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตามแบบมาตรฐานระดับสากลหรือตามมาตรฐานเฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย  ด้วยโครงสร้างแบบลอนทำให้มีปะเก็นมีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการใช้งานที่มีอุณหภูมิขึ้น-ลง   ปะเก็นโลหะแบบลอนมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับหน้าแปลน ASME B16.5 แรงดัน ที่ไม่สูงมาก อาทิ #150 และ #300

ปะเก็นโลหะแบบลอน

ปะเก็นโลหะแบบลอน (Corrugated Metal Gaskets, CMG)  เป็นปะเก็นที่มีลักษณะผิวหน้าสัมผัสแบบลอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการซีลให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับหน้างานที่มีแรงดันต่ำหรือหน้างาน heat exchanger    ในปัจจุบันมีการพัฒนาและต่อยอดด้วยการนำกราไฟท์หรือเทฟลอนมาปิดทับด้านบนและด้านล่างเพื่อความเหมาะสมในแต่ละหน้างานสูงสุด