TH / EN

ปะเก็นแคมโพรไฟล์

ปะเก็นแคมโพรไฟล์ (Camprofile)  นำข้อดีของปะเก็นวงแหวน (SWG) และข้อดีของปะเก็นแผ่น (soft gasket sheet)  มารวมกัน ทำให้ได้ผลลัพท์ที่สมบูรณ์แบบในการซีลภายใต้อุณหภูมิและแรงดันสูงๆ ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้าแปลนเคลื่อน, ปัญหาการรุกคืบ เป็นต้น  ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามี Facing ทุกรูปแบบสำหรับทุกหน้างาน ไม่ว่าจะเป็น Vermiculite, Sigraflex® APX2, Gore GR ePTFE

มาสเตอร์แพ็ค ไมกาเทอม แคมโพรไฟล์

ปะเก็นแคมโพรไฟล์นำข้อดีของปะเก็นวงแหวน (SWG) และข้อดีของปะเก็นแผ่นมารวมกัน ทำให้ได้ผลลัพท์ที่สมบูรณ์แบบในการซีลภายใต้อุณหภูมิและแรงดันสูงๆ ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้าแปลนเคลื่อน, ปัญหาการรุกคืบ เป็นต้นปะเก็นแคมโพรไฟล์ถูกเคลือบผิวหน้าสัมผัส (facing) ด้วยไมกาเทอม ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 1000ºC และแรงดัน 150 ถึง 2500 ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ปะเก็นแคมโพรไฟล์ ไมกาเทอมเป็นปะเก็นที่เหมาะสมกับหน้างานอุณหภูมิสูงมากที่สุด


แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C1

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C1 ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASME (หรือตามมาตรฐานของลูกค้า)  ประกอบด้วยโลหะตันที่ทำหน้าที่รองรับแรงอัดและแรงดันจากภายในท่อ  โลหะตันนี้จะถูกเซาะร่องและประกบด้วย facing  บางๆบริเวณผิวหน้าสัมผัสที่เปรียบเสมือนตัวป้องกันตัวโลหะอีกชั้น  ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะกับหน้าแปลนแบบ male-to-female และ tongue & groove และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500

แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C2

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C2 (มาตรฐาน ASME  หรือตามมาตรฐานของลูกค้า)  ประกอบด้วยแกนกลางปะเก็นที่เหมือนกันกับแบบ HEG-C1 โดยจะมีการเพิ่มวงแหวนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดวางปะเก็นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนหน้าแปลน  ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะสำหรับหน้าแปลนแบบ raised face และ flat face และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500

แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C3

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C3 (มาตรฐาน ASME หรือตามมาตรฐานของลูกค้า) เป็นรูปแบบที่พัฒนาต่อจากแบบ HEG-C2 ที่วงแหวนสามารถยืดหยุ่นได้ เหมาะกับหน้างานมีการขยายตัวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิหรือแรงดัน ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะสำหรับหน้าแปลนแบบ flat face และ raised face และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500