TH / EN

ปะเก็นวงแหวน SWG

ในการรองรับหน้างานที่แรงดันและอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ ความยืดหยุ่นและการคืนรูปของปะเก็นเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้การซีลมีประสิทธิภาพสูงสุด ปะเก็นวงแหวน (Spiral Wound Gaskets, SWG)  ของมาสเตอร์แพ็คได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน้าแปลนทุกประเภท รวมไปถึงหน้างาน  heat exchangers, boiler handholes, manholes รูปแบบต่างๆ   ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามี filler แบบพิเศษเพื่อความเหมาะสมในแต่ละหน้างานสูงสุด อาทิ Vermiculite, Sigraflex® foil-C expanded graphite, PTFE  เป็นต้น

มาสเตอร์แพ็ค ไมกาเทอม ปะเก็นวงแหวน

ในการรองรับหน้างานที่แรงดันและอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ ความยืดหยุ่นและการคืนรูปของปะเก็นเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้การซีลมีประสิทธิภาพสูงสุด ปะเก็นวงแหวนไมกาเทอมได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าแปลนทุกประเภท รวมไปถึง heat exchangers, boiler handholes, manholes รูปแบบต่างๆ ปะเก็นวงแหวนไมกาเทอม ประกอบไปด้วยไส้ใน (filler) ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 1000ºC และแรงดันคลาส 150 ถึง 2500 ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ปะเก็นวงแหวนไมกาเทอมเป็นปะเก็นวงแหวนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา


ปะเก็นวงแหวนสไตล์ ORWIR

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ ORWIR  ประกอบด้วยแหวนนอก แหวนกลาง และแหวนใน  แนะนำสำหรับหน้างานที่มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูงมาก  โดยแหวนนอกและแหวนในจะทำหน้าที่ป้องกันแรงบีบอัดที่มากเกินไป ทั้งยังทำหน้าที่ป้องกันแหวนกลางและไส้ในจากสารเคมีภายในท่อไปในเวลาเดียวกัน

แนะนำสำหรับหน้าแปลนแบบ raised face หรือ flat face รวมไปถึงหน้างานที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูง รวมไปถึงกรณีที่สารเคมีเป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นรุนแรง

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ ORW

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ ORW ประกอบด้วยแหวนนอกและแหวนกลาง โดยแหวนนอกจะทำหน้าที่จัดให้แหวนกลางและไส้ในอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนหน้าแปลน  นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันแรงบีบอัดที่มากเกินไปบนแหวนกลางและไส้ในได้ในเวลาเดียวกัน

แนะนำสำหรับหน้าแปลนแบบ raised face และ flat face

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ WIR

ข้อดีของปะเก็นวงแหวนสไตล์ WIR  ซึ่งประกอบด้วยแหวนในและแหวนกลาง คือการป้องกันแหวนกลางและไส้ในจากสารเคมีและแรงดันภายในท่อ นอกจากนี้ยังสามารถลดการเกิดการไหลแบบเทอร์บูเลนท์และลดการสึกหรอของหน้าแปลนได้ โดยแหวนในจะทำหน้าที่ป้องกันแรงบีบอัดและเติมเต็มเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อด้านในกับหน้าแปลน

แนะนำสำหรับหน้าแปลนแบบ  male-to-female

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ W

ปะเก็นวงแหวนสไตล์ winding only (W)  เป็นปะเก็นวงแหวนที่มีความเรียบง่ายมากที่สุด ประกอบด้วยเส้นโลหะและไส้ในรูปตัว "V" พันหลายๆรอบจนได้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกตามที่ต้องการ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เส้นโลหะรูปตัว "V" นี้จะทำให้เส้นโลหะไม่เลื่อนหลุดขณะได้รับแรงบีบอัด และยังทำให้การซีลมีความแน่นหนามากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  SWG สไตล์  W สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ  round, obround, oval, rectangle, diamond, pear

แนะนำสำหรับหน้าแปลนแบบ tongue & groove, male-to-female, groove-to-flat, และงาน OEM