TH / EN

ปะเก็นโลหะแบบ Jacket

ปะเก็นโลหะแบบ Jacket เอกสิทธิ์เฉพาะที่มาสเตอร์แพ็ค สามารถผลิตได้หลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ  โดยทั่วไปปะเก็นโลหะแบบ Jacket จะผลิตขึ้นโดยใช้ไส้ที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินและสามารถใช้กับหน้างานที่มีความร้อนสูงถึง 500°C  ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามีเหล็กหลากหลายประเภท อาทิ  aluminum, copper, brasses, soft iron, nickel, Monel®, Inconel®, and stainless steel types 304, 316, 321, 347 ไว้บริการ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละหน้างาน

ปะเก็นโลหะแบบ ดับเบิ้ล

ปะเก็นโลหะแบบ 2 ชั้น (Double Metal Jacketed) ออกแบบมาเพื่อหน้างานที่ต้องรองรับงานที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง  ซึ่งช่วงของอุณหภูมินี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะและไส้ในที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับงาน Boiler หรือ Heat Exchanger 

ที่มาสเตอร์แพ็ค ปะเก็นโลหะแบบ 2 ชั้นมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบมาตรฐานซึ่งให้การรองรับอุณหภูมิและแรงดันได้ดี และแบบลอน (Corrugated) ซึ่งมีลักษณะผิวหน้าสัมผัสแบบลอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการซีลให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและเหมาะกับหน้าแปลนทั้งแบบวงกลมและแบบเหลี่ยมที่มีความกว้างของหน้าแปลนมากกว่า 3/8"

ปะเก็นโลหะแบบ ดับเบิ้ล-ลอน

ปะเก็นโลหะแบบดับเบิ้ล-ลอน เป็นปะเก็นที่ต่อยอดมาจากปะเก็นโลหะแบบดับเบิ้ลทั่วไป มีลักษณะผิวหน้าสัมผัสแบบลอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการซีลให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับหน้างานที่มีแรงดันต่ำ ซึ่งความยืดหยุ่นของปะเก็นชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะที่เลือกใช้

ปะเก็นโลหะแบบ ซิงเกิ้ล

ปะเก็นโลหะซิงเกิ้ล (Single Metal Jacketed) แบบมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยไส้ในที่ถูกปกป้องด้วยโลหะชัั้นนอกซึ่งทำหน้าที่ดูแลไส้ในตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในจรดด้านนอกของปะเก็น เหมาะสมสำหรับหน้าแปลนทั้งมีลักษณะเป็นรูปวงกลมหรือแบบเหลี่ยมที่มีความกว้าง

สำหรับปะเก็นโลหะซิงเกิ้ลแบบเต็ม (Overlapped) โลหะชั้นนอกจะทำการปิดไส้ในทั้งหมด โดยไม่ให้มีไส้ในส่วนไหนสัมผัสกับหน้าแปลนโดยตรง  เหมาะสมสำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหน้าแปลนที่กว้างมาก