TH / EN

ฉนวนกันกระแสไฟฟ้า

ฉนวนกันกระแสไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างสูงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้างานของโรงงานปิโตรเคมี ฉนวนกันกระแสไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหา electrostatic charge รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดสนิมบริเวณหน้าแปลนและระบบท่อในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ฉนวนกันกระแสไฟฟ้า

ปะเก็นนีโอพรีนเคลือบเรซินฟีโนลิค เป็นที่นิยมใช้อย่างมากในหน้างานแรงดันคลาส 150 และ 300 โดยมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง 100°C    ชุดฉนวนกันกระแสไฟฟ้าของมาสเตอร์แพ็คจะประกอบไปด้วยปะเก็นชิ้นกลาง 1 ชิ้นเพื่อวางระหว่างหน้าแปลน   washer และ mylar sleeve อย่างละ 2 และ 1 ชิ้นตามลำดับ สำหรับใส่ไว้ในแต่ละรูน็อต    ฉนวนกันกระแสไฟฟ้านิยมใช้อย่างมากในหน้างานที่มีแรงดันไม่สูง โดยมี 2 แบบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือแบบ E (ใช้ปะเก็นแบบ FF) และแบบ F (ใช้ปะเก็นแบบ RF)    นอกจากนี้ยังมีแบบ D ซึ่งใช้ปะเก็น RTJ สำหรับหน้าแปลน RTJ โดยเฉพาะ   ที่มาสเตอร์แพ็ค เรายังมีวัตถุดิบพิเศษสำหรับทำ sleeve อาทิ เรซินฟีโนลิค โนแมกซ์ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละหน้างานสูงสุด