TH / EN

ปะเก็นแคมโพรไฟล์

ปะเก็นแคมโพรไฟล์ (Camprofile)  นำข้อดีของปะเก็นวงแหวน (SWG) และข้อดีของปะเก็นแผ่น (soft gasket sheet)  มารวมกัน ทำให้ได้ผลลัพท์ที่สมบูรณ์แบบในการซีลภายใต้อุณหภูมิและแรงดันสูงๆ ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้าแปลนเคลื่อน, ปัญหาการรุกคืบ เป็นต้น  ที่มาสเตอร์แพ็ค เรามี Facing ทุกรูปแบบสำหรับทุกหน้างาน ไม่ว่าจะเป็น  Thermiculite®, Sigraflex® APX2, Gore GR ePTFE

เทอมิคูลไลท์ 845 แคมโพรไฟล์

ปะเก็นแคมโพรไฟล์ 845 ประกอบด้วยโลหะเซาะร่อง แปะทับผิวหน้าด้วย facing ที่ทำมาจากแร่เวอร์มิคูลไลท์ โดยแกนเหล็กจะทำหน้าที่ให้ปะเก็นมีความแข็งแรง และ facing จะช่วยเติมเต็มแนวร่องเพื่อให้เกิดการซีลสูงสุด

ปะเก็นแคมโพรไฟล์ 845 ถูกเคลือบผิวหน้าสัมผัส (facing) ด้วยเทอมิคูลไลท์ ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 982ºC (1800ºF) และแรงดัน 150 ถึง 2500 ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ปะเก็นแคมโพรไฟล์ 845 เป็นปะเก็นที่เหมาะสมกับหน้างานอุณหภูมิสูงมากที่สุด


แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C1

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C1 ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASME (หรือตามมาตรฐานของลูกค้า)  ประกอบด้วยโลหะตันที่ทำหน้าที่รองรับแรงอัดและแรงดันจากภายในท่อ  โลหะตันนี้จะถูกเซาะร่องและประกบด้วย facing  บางๆบริเวณผิวหน้าสัมผัสที่เปรียบเสมือนตัวป้องกันตัวโลหะอีกชั้น  ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะกับหน้าแปลนแบบ male-to-female และ tongue & groove และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500

แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C2

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C2 (มาตรฐาน ASME  หรือตามมาตรฐานของลูกค้า)  ประกอบด้วยแกนกลางปะเก็นที่เหมือนกันกับแบบ HEG-C1 โดยจะมีการเพิ่มวงแหวนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดวางปะเก็นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนหน้าแปลน  ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะสำหรับหน้าแปลนแบบ raised face และ flat face และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500

แคมโพรไฟล์แบบ HEG-C3

ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบ HEG-C3 (มาตรฐาน ASME หรือตามมาตรฐานของลูกค้า) เป็นรูปแบบที่พัฒนาต่อจากแบบ HEG-C2 ที่วงแหวนสามารถยืดหยุ่นได้ เหมาะกับหน้างานมีการขยายตัวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิหรือแรงดัน ปะเก็นแคมโพรไฟล์แบบนี้เหมาะสำหรับหน้าแปลนแบบ flat face และ raised face และมีช่วงการใช้งานอยู่ในช่วง class 150 ถึง 2500