TH / EN

PTFE แบบปรับโครงสร้าง

PTFE แบบปรับโครงสร้าง ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับหน้างานที่สามารถทนสารเคมีได้ตลอดช่วง pH (0-14) และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง  260ºC   PTFE แบบปรับโครงสร้างของเรามาพร้อมกับมาตรฐาน  Food and Drug Administration (FDA) ทำให้มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค

ยูนิฟอน 50

ยูนิฟอน 50 เป็นสุดยอดเทฟล่อนที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นที่ดี และให้ผลลัพท์ในการซีลที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับหน้าแปลนทั้งแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ   ยูนิฟอน 50 ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการทนสารเคมีได้ทุกชนิดครอบคลุม pH ทุกระดับ  โดยมีอุณหภูมิใช้งานถึง 260°C และแรงดัน 80 บาร์  เหมาะสำหรับหน้างานที่มี bolt loaded ต่ำๆ อาทิ หน้าแปลนแก้ว-กระจก, หน้าแปลนเซรามิค และหน้าแปลนพลาสติก เป็นต้น

ยูนิฟอน 51

ยูนิฟอน 51 เป็นสุดยอดเทฟล่อนผสมซิลิกา จึงทำให้สามารถรองรับหน้างานที่มีแรงดันสูงถึง 100 บาร์ และอุณหภูมิใช้งานถึง 260°C   ยูนิฟอน 51 ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการรองรับเคมีที่มีค่า pH ที่หลากหลาย จึงเหมาะกับงานที่มีสภาวะเป็นกรดเข้มข้น (ยกเว้นกรดไฮโดรฟลูออริก)  และงานที่มีสารอัลคาไลน์เป็นองค์ประกอบ  นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวกับสารละลาย, น้ำมัน, น้ำ-ไอน้ำ และคลอไรด์

ยูนิฟอน 53

ยูนิฟอน 53 เป็นสุดยอดเทฟล่อนผสมบาเรียมซัลเฟต ทำให้ยูนิฟอน 53 มีความเหมาะสมกับงานที่มีค่า pH ที่หลากหลาย แนะนำสำหรับใช้กับงานที่มีกรดไฮโดรฟลูออริก, สารอัลคาไลน์, สารละลายต่างๆ, น้ำมัน, สารคลอไลน์ และอื่นๆ  โดยมีอุณหภูมิใช้งานถึง 260°C และแรงดัน 100 บาร์

ซิกมา 500

ปะเก็นแผ่นซิกมา 500 จากเฟล็กซิทัลลิคประเทศอังกฤษ  เป็นปะเก็นแผ่นที่ทำมาจากเทฟล่อนที่ผ่านการปรับโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้มีความเหมาะสมในการป้องกันปัญหาการรุกคืบบริเวณหน้าแปลนและหน้างานที่ต้องการ bolt load ต่ำๆ    ซิกมา 500 มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน้างานที่ประกอบด้วยสารเคมี กรด และสารประกอบอัลคาไลน์รุนแรง  ทั้งยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาได้อย่างปลอดภัย

ซิกมา 511

ปะเก็นแผ่นซิกมา 511 จากเฟล็กซิทัลลิคประเทศอังกฤษ เป็นปะเก็นแผ่นที่ทำมาจากเทฟล่อนที่ผ่านการปรับโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้มีความเหมาะสมในการป้องกันปัญหาการรุกคืบบริเวณหน้าแปลนและหน้างานที่ต้องการ bolt load ต่ำๆ   ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้การตัดและติดตั้งทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแท้จริง   ซิกมา 511 เป็นปะเก็นแผ่นที่ทำมาจากเทฟล่อนคุณภาพสูงผสมซิลิกาฟิลเลอร์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับทุกอุตสาหกรรมที่มีหน้างานเป็นสารเคมีหรือกรดรุนแรง อาทิ อุตสาหกรรมผลิตกรดซัลฟูลิก, ไนเตรท, ซัลเฟต