TH / EN

เฟล็กซิทอลลิก เทอมิคูลไลท์

เทอมิคูลไลท์สามารถรองรับหน้างานที่มีอุณหภูมิสูงถึง  1000ºC สามารถแก้ไขปัญหาการเกิด oxidation และด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเทอมิคูลไลท์สามารถผลิตออกมาในหลายรูปแบบเพื่อรองรับหน้างานที่แตกต่างกัน อาทิ เทอมิคูลไลท์แบบปะเก็นแผ่น, และอื่นๆ

ปะเก็นแผ่นเทอมิคูลไลท์ 815

เทอมิคูลไลท์ 815 ทำมาจากไฟเบอร์เวอมิคูลไลท์สอดไส้ด้วยสเตนเลส 316 แบบตะแกรงหนา  0.004˝  เพื่อให้รองรับหน้างานที่มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูงมากขึ้น  นอกจากนี้ เทอมิคูลไลท์ 815 ยังสามารถแก้ไขปัญหา oxidation ได้และมีคุณสมบัติทางเคมีที่โดดเด่นกว่ากราไฟท์ทั่วไป

ปะเก็นแผ่นเทอมิคูลไลท์ 715

เทอมิคูลไลท์ 715 ทำมาจาก non-oxidizing  ไฟเบอร์ที่เหมาะสำหรับงานที่มีแรงดันหรืองานที่ต้องรองรับ bearing โหลดสูงๆ  มีคุณสมบัติที่ดีในการยืดหยุ่น, ปราศจากสารปนเปื้อน, ทนทานต่อสารเคมีเกือบทุกชนิด และไม่ติดไฟ